BlooDoChallenge

Termeni și condiții

Acești Termeni și condiții stabilesc relația dvs. cu aplicația mobilă BlooDoChallenge (colectivul, Serviciul).


Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de a utiliza Serviciul.


Accesul și utilizarea dvs. a Serviciului se bazează pe acceptarea și respectarea acestor Termeni. Acestea se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciul.


În baza acceptării Termenilor, accesând sau utilizând Serviciul, vă dați acordul acceptării tuturor consecințelor legale.Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile specificate, în întregime sau parțial, nu utilizați Serviciul.

1. Disponibilitate, erori și incorectitudini

Pentru a oferi cele mai bune servicii precum și acuratețe, ne actualizăm constant produsele și serviciile.


Nu putem și nu garantăm exactitatea și deplinătatea informațiilor, imaginile produsului, specificațiile, disponibilitatea și serviciile. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile și de a corecta erorile, incorectitudinile sau omisiunile în orice moment, fără notificare prealabilă.


În ciuda celor mai bune eforturi, produsele și serviciile disponibile prin Serviciul nostru pot avea erori, pot fi descrise inexact sau indisponibile.


Este posibil să avem întârzieri în actualizarea informațiilor despre Serviciu și în publicitatea noastră pe alte site-uri web.


Modificări

BlooDoChallenge își rezervă dreptul de a revizui acești Termeni și Condiții în orice moment și la discreția noastră. BlooDoChallenge va indica în partea de sus a acestui document data la care a fost revizuită ultima dată. Orice modificare va intra în vigoare imediat după publicarea versiunii revizuite (sau a datei de intrare în vigoare ulterioare, care se indica în partea de sus a Termenilor și condițiilor revizuite). Răspunderea de a verifica regulat acest document pentru a afla dacă au existat modificări și revizuiri revine utilizatorului. Utilizarea continuă a Serviciului după publicarea oricărei modificări la acest document constituie acceptarea dvs. a oricăror astfel de modificări. Dacă utilizatorul nu este de acord cu modificările, Serviciul nu se recomandă să fie utilizat.

2. Accesul și securitatea contului

BlooDoChallenge vă oferă o licență revocabilă personală, limitată, neexclusivă, netransmisibilă pentru accesarea și utilizarea serviciului.


Pentru a accesa anumite zone ale Serviciului, vi se poate solicita sau trebuie să furnizați anumite detalii de înregistrare sau alte informații. Utilizarea Serviciului este o condiție ca toate aceste detalii pe care le oferiți să fie corecte, actuale și complete. Sunteți de acord ca toate informațiile pe care le furnizați pentru a vă înregistra la BlooDoChallenge sunt supuse condițiilor din Politica de confidențialitate a BlooDoChallenge și sunteți de acord cu toate acțiunile pe care le realizăm cu privire la informațiile dvs. în concordanță cu Politica de confidențialitate de la BlooDoChallenge.


Dacă alegeți sau vi se oferă un nume de utilizator, o parolă sau orice alte informații ca parte a caracteristicilor de securitate ale Serviciului, sunteți de acord să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și sunteți de acord să nu le dezvăluiți niciunei alte persoane sau entități. Contul dvs. de utilizator, este personal pentru dvs. și sunteți de acord să nu oferiți oricărei alte persoane acces la Serviciu prin contul de utilizator. Sunteți de acord să ne anunțați imediat dacă luați la cunoștință vreun acces sau vreo utilizare neautorizată a numelui dvs. de utilizator, a parolei sau a altor informații de securitate.


Ne rezervăm dreptul de a bara accesul la Serviciu de către orice utilizator neautorizat sau orice utilizator despre care avem motive să credem că încalcă acești Termeni și condiții.

3. Comunicare electronică

Înregistrându-vă la Serviciul nostru, sunteți de acord să primiți informații sub formă electronică de la BlooDoChallenge și în cazuri rare de la afiliații și partenerii săi. Vom comunica cu dvs. prin e-mail sau prin publicarea de notificări în aplicație despre acest serviciu (fără e-mail de marketing). Sunteți de acord că toate acordurile, notificările, prezentările și alte comunicări care vă sunt furnizate electronic satisfac orice cerință legală.


Mai multe detalii privind comunicarea sunt disponibile în Politica de confidențialitate. Înțelegeți și recunoașteți că ați citit și acceptați termenii din Politica de confidențialitate.

4. Utilizări interzise

În legătură cu utilizarea aplicației, sunteți de acord să nu:

 1. Descărcați sau copiați Serviciul sau oricare dintre părțile sale sau informațiile contului, în beneficiul altui furnizor sau al oricărui alt terț.
 2. Utilizați nici o metodă de extragere a datelor, roboți sau alte dispozitive automate, procese sau mijloace pentru a accesa, monitoriza sau copia orice parte a Serviciului sau orice materiale puse la dispoziție prin intermediul Serviciului.
 3. Evitați orice măsuri utilizate de BlooDoChallenge pentru a preveni sau restricționa accesul la Serviciu.
 4. Postați, transmiteți vreun material înșelător, defăimător, obscen, indecent, abuziv, jignitor, hărțuitor, explicit sexual, discriminatoriu sau de altă natură.
 5. Publicați, transmiteți sau faceți legătura cu orice date confidențiale, personale, care nu sunt obligatorii în mod specific pentru a utiliza orice caracteristică a Serviciului.
 6. Imprimați sau încercați să înlocuiți BlooDoChallenge, un angajat BlooDoChallenge, un alt utilizator sau orice altă persoană, entitate sau creați orice impresie de avizare de către BlooDoChallenge sau de orice altă persoană fără acordul scris al acestei persoane.
 7. Utilizați Serviciul în orice mod care ar putea dezactiva, supraîncărca, deteriora Serviciul sau interfera cu utilizarea oricărei alte părți a Serviciului.
 8. Încercați să interferați cu buna funcționare a Serviciului.

5. Finalizarea

Înțelegeți și luați la cunoștință că BlooDoChallenge are dreptul să:

 1. Înlăture sau să refuze să postați sau să transmiteți orice Conținut al utilizatorului, pentru orice motiv, la discreția sa.
 2. Recurgă la orice măsură cu privire la vreun conținut al utilizatorului pe care BlooDoChallenge o consideră necesară sau adecvată, la discreția sa, inclusiv dacă consideră că un astfel de conținut al utilizatorului încalcă acești Termeni și Condiții, încalcă orice drept de proprietate intelectuală sau alt drept al oricărei persoane sau entități, amenință siguranța personală a utilizatorilor Serviciului sau ar putea crea răspundere pentru BlooDoChallenge sau pentru clienții acestuia sau alți utilizatori.
 3. Dezvăluie identitatea dvs. sau alte informații despre dvs. oricărei părți terțe care susțin că materialele postate de dvs. le încalcă drepturile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile lor de confidențialitate.
 4. Efectueze măsuri legale adecvate, trimiterea la aplicarea legii, pentru orice utilizare ilegală sau neautorizată a Serviciului.
 5. Încheie sau suspende accesul dvs. la Serviciu (întreg sau parțial), inclusiv pentru orice încălcare a acestor Termeni și Condiții, sub rezerva dispozițiilor de reziliere a oricărui Acord aplicabil pentru clienți între organizația dvs. și BlooDoChallenge.

6. Renunțarea la garanții

BlooDoChallenge va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial în concordanță cu standardele industriale existente pentru a menține Serviciul într-o manieră care urmărește să minimizeze erorile și întreruperile Serviciului. Cu excepția garanției limitate menționate anterior și a oricărei garanții conținute în Acordul cu clienții organizației dvs., dacă este cazul, utilizarea dvs. de către Serviciu, conținutul sau obiectele obținute prin alte servicii este pe riscul dvs., iar Serviciul, conținutul sau obiectele obținute prin intermediul altor serviciile sunt furnizate „așa cum sunt” și „disponibile”, fără alte garanții de niciun fel, expres sau implicit. Nici BlooDoChallenge și nici o persoană asociată cu BlooDoChallenge nu oferă nicio garanție cu privire la securitatea, fiabilitatea, calitatea, exactitatea sau disponibilitatea Serviciului. Fără a limita cele de mai sus, nici BlooDoChallenge, nici nimeni asociat cu BlooDoChallenge nu reprezintă sau garantează că Serviciul va fi fără erori ,neîntrerupt, că defectele vor fi corectate sau că Serviciul va răspunde altor nevoi sau așteptări ale dvs.


BlooDoChallenge renunță la toate celelalte garanții de orice fel, fie că sunt exprese sau implicite, statutare sau de altă natură, inclusiv, fără a se limita la garanții de comercializare, neîndeplinirea obligațiilor pentru un scop special.


Cele de mai sus nu afectează vreo garanție care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația în vigoare.

7. Limitarea răspunderii

BlooDoChallenge și membrii săi, nu vor fi responsabili pentru nici o pierdere sau daună, directă sau indirectă, daune speciale, consecințiale sau punitive, inclusiv, fără limitare, pierdere economică, pierdere sau deteriorare a mijloacelor electronice sau a datelor, sau alte pierderi rezultând din:

 1. Accesul dvs. sau utilizarea serviciului.
 2. Incapacitatea dvs. de a accesa sau utiliza serviciul.
 3. Orice conduită sau conținut al oricărui terț al Serviciului.
 4. Orice conținut obținut de la sau prin intermediul Serviciului.
 5. Accesul neautorizat, utilizarea sau modificarea transmisiilor sau a conținutului dvs., fie că se bazează pe garanție, contract (inclusiv neglijență) sau orice altă cerere legală, indiferent dacă am fost sau nu informați despre posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă se constată că un remediu prezentat nu și-a îndeplinit scopul său esențial.

8. Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să folosiți inofensiv BlooDoChallenge, membrii săi, autorizații de licență, furnizorii de licențe, furnizorii și agenții împotriva oricăror pierderi, daune, obligații, costuri, acțiuni sau cereri. Acestea includ, dar nu se limitează la:

 1. Taxele legale și contabile rezultate din utilizarea serviciului dvs.
 2. Încălcarea dvs. a oricare dintre acești Termeni și condiții.
 3. Nimic din ceea ce postați sau încărcați la Serviciu și orice activitate legată de contul dvs. Aceasta include orice conduită neglijentă sau ilegală de către dvs., orice persoană sau entitate care accesează Serviciul folosind contul dvs., dacă acest acces este obținut prin mijloace frauduloase sau ilegale.

9. Drepturi de proprietate intelectuală și mărci comerciale

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în acești Termeni și Condiții, Serviciul și întregul conținut, caracteristici și funcționalitate (inclusiv, fără a se limita la, toate informațiile, software-ul, textul, afișajele, imaginile, media și designul, selecția și aranjarea acestora) , sunt deținute de BlooDoChallenge, licențiații săi sau alți furnizori de astfel de materiale și sunt protejați de drepturi de autor, mărci comerciale, brevete, secrete comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală sau de drepturi de proprietate europene și internaționale. Niciun drept, titlu sau interes pentru, sau către Serviciu nu vă este transferat și toate drepturile care nu vă sunt în mod expres acordate în acești Termeni și Condiții sunt rezervate de BlooDoChallenge.

10. Conținutul utilizatorului

Porțiuni ale serviciului includ funcții interactive, cum ar fi funcții de mesagerie (notificări), zone personalizate și alte zone care permit utilizatorilor înregistrați să posteze și să afișeze mesaje, conținut și alte materiale (colectiv, „Conținut utilizator”).


BlooDoChallenge nu are nicio obligație de a revizui vreun Conținut al utilizatorului și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere cu privire la niciun conținut al utilizatorului. Putem bloca, respinge și / sau elimina orice conținut al utilizatorului în orice moment.


Dumneavoastră reprezentați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile asupra întregului Conținut al utilizatorului pe care îl postați, afișați sau transferați prin intermediul Serviciului și că aveți dreptul de a acorda licența de mai jos pentru noi și pentru licențiați, succesori și atribuirile noastre. De asemenea, reprezentați și garantați că tot conținutul dvs. de utilizatori va respecta acești Termenii și condiții. Înțelegeți și recunoașteți că sunteți responsabil pentru orice conținut al utilizatorului pe care îl trimiteți, iar dvs., nu BlooDoChallenge, va fi responsabil pentru un astfel de conținut al utilizatorului, inclusiv legalitatea, fiabilitatea, exactitatea acestuia.


Tot conținutul utilizatorului pe care îl postați, afișat sau transmis prin intermediul serviciului poate fi vizibil pentru alți utilizatori autorizați din contul organizației dvs. Prin furnizarea oricărui Conținut utilizator, acordați BlooDoChallenge și licențiaților săi, succesorilor și le atribuiți dreptul de a utiliza, reproduce, modifica, efectua, afișa și distribui orice astfel de Conținut utilizator, dar numai pentru (1) scopuri de operare și furnizare a Serviciului dvs. și organizației dvs. și a altor utilizatori autorizați din organizația dvs., dacă este cazul în funcție de setările contului sau de termenii Acordului cu clienții organizației dvs. și (2) scopurile de afaceri interne ale BlooDoChallenge, inclusiv fără limitare pentru analizarea utilizării și îmbunătățirea Serviciului.

11. Diverse

În cazul în care o dispoziție a acestui TOS este considerată de o instanță competentă ca fiind invalidă, nulă sau neaplicabilă, părțile convin că instanța ar trebui să se străduiască să pună în practică intențiilor părților, așa cum se reflectă în dispoziția aplicabilă, și care nu afectează valabilitatea și executarea oricărei dispoziții rămase.

Ultima actualizare: 13.07.2020
ÎNAPOI